Kotihoito

Kotihoito tuo arkeen sujuvuutta ja hyvän mielen

Tavoitteemme on, että lapsi tai nuori pärjää kotona ja voi elää mahdollisimman normaalia perhe-elämää. Lisäksi tavoitteena on, että vanhemmat jaksavat ja pystyvät normaaliin arkeen ja työssä käymiseen.

Olemme lapsen kotona ja huolehdimme terveydestä ja perustarpeista. Hoitoaika voi olla enimmillään jopa 24/7.

Kotihoidon tarve voi syntyä myös erityisen perhe- tai elämäntilanteen perusteella. Olemme tukena tilanteen tasaantumista tukien.

Kotihoitojaksot voivat olla vuosia, jolloin lapselle ja perheelle syntyy vankka luottamussuhde hoitorinkiin.

Hoitorinki

Hoitorinki pyörii tutuin kasvoin

Hoitorinki on tilanteen mukaan muodostettu tiimi, jossa ammattilaiset perehtyvät ja kouluttautuvat kyseessä olevan henkilön hoitoon ja erityistarpeisiin.

Tavoitteenamme on turvata tarvittavat palvelut, jotta lapsi tai nuori voisi elää kotonaan omannäköistä elämää. Varmistamme palvelussamme riittävän tiedonkulun ja hyvän hoidon jatkuvuuden.

Motivoituneesta ja iloisesta tiimistämme kootaan jokaiselle hoidettavalle oma hoitorinki. Erityislasten hoitoringit toimivat vuoden jokaisena päivänä koko Varsinais-Suomen alueella.

Koulunkäynnin tuki

Lapsen kasvun tukena hyvä koulunkäynti

Kun koulunkäynnin avustajat eivät riitä tueksi koulunkäyntiin, tukihenkilömme auttaa innostamalla ja tukemalla. Olemme avustajana koulussa sekä mukana taksimatkoilla kouluun ja takaisin. Läksyjen teossa avustetaan tarpeen mukaan.

Tavoitteemme on mahdollistaa lapsen koulunkäynti kouluympäristössä. Tarvittaessa olemme tukena iän mukaisen toiminnan kehittämisessä ja vahvistamisessa.

Palveluitamme ovat mm. viittomakieliset palvelut tai muun sairaanhoidollisen tuen antaminen.

Lapsiperheiden kotipalvelu

Avustamme jokapäiväiseen elämään liittyvissä tehtävissä ja toiminnoissa

Lapsiperheen kotipalvelun tavoitteena on antaa tukea mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Haluamme olla mukana ehkäisemässä ongelmien kasautumista.

Ylläpidämme perheen toimintakykyä mm. noudattamalla säännöllistä päivärytmiä ja tukemalla lasten hoitoa ja kasvatusta.

Kotipalvelun tarkoitus on turvata lapsen hyvinvointi sairauden, synnytyksen, vamman tai erityisen perhe- tai elämäntilanteen vuoksi.

Omaishoitajan vapaa ja tilapäishoito

Omaishoitaja vapaalle levollisin mielin

Tavoitteemme on auttaa omaishoitajaa jaksamaan arvokkaassa työssään antamalla hengähdystaukoa sitovasta hoitotyöstä. Omaishoitajilla on oikeus lakisääteisiin vapaisiin. Tällöin ammattitaitoiset hoitajamme tulevat kotiin avustamaan hoitoa tarvitsevaa ja sijaistamaan omaishoitajaa tarpeen mukaan vuoden jokaisena päivänä.

Jos omaishoitajan vapaat eivät riitä, voidaan vapaata jatkaa tilapäishoidon palveluilla.

Erikseen sovittavat palvelut

Erikseen sovittavat palvelut kohdennetusti ja suunnitellusti

Tahdomme auttaa reagoimaan helposti ja joustavasti nopeastikin muuttuviin tilanteisiin. Räätälöimme tarpeiden mukaiset palvelut ammattitaitoisen henkilökuntamme avulla.

Palvelumme sisältävät mm. elintoimintojen tarkkailua ja ylläpitoa, lääkehoitoa, ravitsemusta, jumppatuokioita fysioterapeutin ohjeistuksen mukaan, leikkiä, lukemista, laulua, koulunkäynnissä avustamista (mm. viittomakielen ohjaaja tai muun tuen antaminen), läksyjen teossa avustamista, ulkoilua ja harrastusta yhdessä.

Jätä yhteydenottopyyntö!

Pakollinen*

Tai soita

040 500 4595

Me ymmärrämme.